Zasady obowiazujace w ogródku przedszkolnym

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM PODCZAS PANDEMII COVID- 19

  1.  W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych dzieci przebywające w przedszkolu codziennie korzystają z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości .
  2. W ogrodzie przedszkolnym przebywa tylko jedna grupa.
  3. Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z placu zabaw i poruszania się wyłącznie po wyznaczonym terenie przed każdorazowym wyjściem do ogrodu.
  4. Sprzęt na placu zabaw będzie zabezpieczony przed używaniem. Dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora.
  5. Za kontrolę stanu placu zabaw przed wyjściem dzieci oraz za dezynfekcję przyborów sportowych i zabawek odpowiada  personel sprzątający.
  6. Plac zabaw jest zamknięty dla osób upoważnionych do odbioru dziecka oraz innych osób postronnych.
  7. Podczas pobytu dzieci nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren przedszkola.
Skip to content