Spotkanie z przyrodą

Jak co roku przybył do nas z ciekawą lekcją biologii Pan Andrzej Pająk. Opowiadał nam o różnych gatunkach gadów: ich budowie zwyczajch i rozmnażaniu. Mogliśmy też z dotknąć niektóre z nich. Trochę nas przerażały, ale…

Skip to content