Samorząd Uczniowski

samorzad

„Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły

(1)Zasady    wybierania    i    działania    organów    samorządu    określa regulamin   uchwalony   przez   ogół   uczniów      głosowaniu   równym, tajnym  i  powszechnym.    Organy samorządu    są    jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

(2)Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

(3)Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we  wszystkich  sprawach   szkoły,   w   szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:

(a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem oraz stawianymi wymaganiami

b) prawo   do   jawnej   i   umotywowanej   oceny   postępów   w   nauce  i zachowaniu

(c) prawo do organizacji życia szkoły

(d) prawo redagowania gazetki szkolnej

(e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu (…)”

Ze Statut SP w Kleszczowie

Mamy nowego opiekuna samorządu

Opiekun samorządu uczniowskiego :

mgr Anna Maria Rojek

Aktualności

Rozpoczynamy akcję dokarmiania ptaków i włączmy się w program liczenia ptaków.ptak-ruchomy-obrazek-0686

ZIMĄ POMAGAMY PTAKOM!

Wszyscy Uczniowie chętnie włączyli się w akcję dokarmiania ptaków. Pierwsze kule z ziarnem zawisły na drzewach wokół szkoły 24 listopada 2015 roku. Nie znikną z gałązek aż do wiosny!

W styczniu następnego roku przystąpimy także do akcji PTAKOLICZENIA 2016 wraz z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków OTOP! Będziemy na bieżąco informować o akcji na naszej stronie!

Zimowe Ptakoliczenie

Uwaga rozpoczynamy akcje Góra Grosza

Nasz Samorząd

Przewodnicząca-

Sekretarz –

Skarbnik –

Wybory do Samorządu Uczniowskiego listopad 2020

Kampania wyborcza październik 2020

Powrót do szkoły – witamy wszystkichimages

  • Góra Grosza – zbieramy grosiki-nowa edycja
  • Kontynuujemy zbieranie korków dla chorej dziewczyny na SM
  • Zbieramy zużyte baterie

Samorząd

Wybory do Samorządu Szkolnego XI 2020 r. już wkrótce.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

8 + 1 =

Skip to content