Regulamin wycieczki

Załącznik nr 4

Regulamin wycieczki

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób.

Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

  1. Przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
  2. Być współodpowiedzialnym za dyscyplinę i porządek w grupie, nie spóźniać się i nie oddalać od grupy bez zezwolenia kierownika wycieczki lub opiekuna, dbać o dobrą opinię grupy i wykonywać polecenia kierownika wycieczki lub opiekuna.
  3. Przestrzegać regulaminu schronisk, pensjonatów lub kwater wycieczkowych, dbać o ich poszanowanie mienia, aby nie narażać grupy na straty materialne.
  4. Dbać o porządek, higienę osobistą oraz otoczenia (np. w miejscu noclegowym i spożywania posiłków, w środkach lokomocji, lesie, parku, na ulicy itp.).
  5. Być pomocnym i życzliwym wobec innych, pomagać słabszym, o chorobie, czy skaleczeniu swoim lub innych uczestników natychmiast informować kierownika wycieczki lub opiekunów.
  6. Zwiedzając świątynie lub obiekty sakralne, zachowywać się tak, aby nie urazić uczuć wyznawców danego kościoła.
  7. Szanować przyrodę, zabytki i pracę ludzką; nie niszczyć przyrody, nie hałasować, nie płoszyć ptactwa i zwierzyny, nie zbliżać się do napotkanych zwierząt.
  8. Zachowywać się kulturalnie oraz dołożyć wszelkich starań, aby zdobyć jak najwięcej wiadomości o zwiedzanej okolicy, obiekcie, czy miejscu i spędzić mile czas wypoczynku.
  9. Postępować zgodnie z powinnościami ucznia Szkoły Podstawowej 21 w Gliwicach.

10.  Godnie reprezentować swoją szkołę.

11.  W przypadku, gdy środkiem lokomocji jest autokar, w czasie jazdy zabrania się uczestnikom wycieczki:

–          przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej,

–          blokowania zamków, otwierania drzwi i samowolnego otwierania okien w czasie podróży,

–          wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu podczas jazdy,

–          w czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) zabrania się uczestnikom: wchodzenia na jezdnię i przechodzenia na jej drugą stronę, samowolnego oddalania się od miejsca postoju.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 13 = 21

Skip to content