Karta wycieczki -załącznik Nr 1

Załącznik nr1

KARTA WYCIECZKI  (IMPREZY)

Cel i założenia programowe wycieczki ……………………………………………………………………………

Trasa wycieczki …………………………………………………………………………………………………………

Termin ………………………………………………. ilość dni ……………… klasa  ………………………………
Liczba uczestników ……………………………………………………………………………………………………..
Kierownik (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………………
Liczba opiekunów ……………………………………………………………………………………………………….

Środek lokomocji…………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję  się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

Opiekunowie wycieczki (imprezy)                            Kierownik wycieczki (imprezy)

……………………………………………                       ………………………………………………………

HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)

Data,godz.wyjazdu

Ilość km Miejscowość

Program

Adres punktu noclegowego i żywieniowego


Zatwierdzam

………………………………………………..

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

76 − 71 =

Skip to content