Zgoda rodziców na wyjazd dziecka na wycieczkę

Załącznik nr3

ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:…………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………………………………………………

Zezwalam mojemu dziecku …………………………………………………………………………………….

na udział w wycieczce do ………………………………………………………………………………………..

w terminie ……………………………………………………………………………………………………………..

Zobowiązuję się pokryć koszty uczestnictwa w wycieczce w wysokości ………………………….

oraz ewentualne straty wyrządzone przez moje dziecko na wycieczce.

Jednocześnie oświadczam, że nie widzę przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego dziecka w ww. wycieczce. Zgadzam się na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację dziecka w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z regulaminem wycieczki.

Podpis:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

42 + = 45

Skip to content