Propozycja działan edukacyjnych

Propozycje działań edukacyjnych przewidzianych do realizacji w dniach 23-27.03.2020r.

Temat: „Obrońcy przyrody”

 • Wyjaśnienie dzieciom podstawowych zasad segregowania odpadów – najlepiej poprzez samodzielne wyrzucanie śmieci do odpowiednich pojemników. Zwrócenie uwagi na cel segregacji odpadów – ich powtórne wykorzystanie. Przy okazji dzieci mogą utrwalić znajomość kolorów w języku angielskim (niebieski – blue, żółty -yellow, czerwony – red, zielony – green)
 • „Recykling” – zapoznanie dzieci z symbolem recyklingu, próba odnalezienia tego symbolu na opakowaniach, torbach zakupowych itp. Można też wspólnie z dzieckiem obejrzeć film edukacyjny pt.  „Recykling – Mamo, tato co wy na to?”  https://www.youtube.com/watch?v=6erEdBj_v00 ,a także „Woda – Mamo, tato co wy na to?” https://www.youtube.com/watch?v=0Ku1GpAO3RM
 • Nauka piosenki o recyklingu pt. „Świat w naszych rękach” https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
 • Stwórzcie wraz z dzieckiem własny „Kodeks Obrońcy Przyrody”, przykładowe punkty takiego kodeksu: „gaszę światło w pokoju, kiedy z niego wychodzę”, „zakręcam wodę podczas mycia zębów”. Dzieci próbują te zasady namalować i zawieszają w swoim pokoju oraz PRÓBUJĄ ICH PRZESTRZEGAĆ 😉
 • Czytanie wierszyków o tematyce ekologicznej, np. M. Strzałkowska „Kran”, w: „Raj na Ziemi, czyli Rady nie od parady II”
 • Zabawy dźwiękowe – najpierw dzieci uderzają łyżką lub patyczkiem w różne opakowania (szklane, papierowe, metalowe, plastikowe), a następnie z zamkniętymi oczyma próbują odgadnąć, w co uderza rodzic; można też wykonać instrumenty z pustych opakowań, np. poprzez wsypanie ryżu do pojemnika po jogurcie
 • „Dźwięki wody” – zabawy rozwijające narządy mowy – dmuchanie przez słomkę do kubka wypełnionego wodą, naśladowanie dźwięków wody (plum, szsz, kap, kap itp.)
 • Dla najstarszych: Karty Pracy cz. 3, s. 41-45, dla pozostałych kolorowanka z symbolem recyklingu: http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/logo-recycling
 • Układanie rytmów z zakrętek, np. dwie czerwone, 1 niebieska itd., przeliczanie zakrętek
 • „Coś z niczego” – praca plastyczna, tworzenie obrazków z odpadów wg własnego pomysłu dzieci, przykładowa inspiracja: https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/07/garaz-myjnia-stacja-paliw-zrobione-z/ lub wykonanie marzanny z odpadów (za stelaż może posłużyć drewniana łyżka), a następnie rozłożenie jej i wyrzucenie odpadów do odpowiednich pojemników
 • Zabawa badawcza „Filtr do wody” – wykonanie filtru z butelki z odciętym dnem (instrukcja: https://www.youtube.com/watch?v=zatcpQt6nmA ), przelewanie brudnej wody przez butelkę, wytłumaczenie dzieciom, że podobnie działają oczyszczalnie ścieków
 • DLA NAJSTARSZYCH zabawy z literą „R” :

– Zapoznanie w obrazem graficznym litery „R, r”: https://przedszkolankowo.pl/2017/07/28/plansze-litery-alfabetu/litery-wzor-3/

– Wyszukiwane przedmiotów w otoczeniu rozpoczynających się głoską „R”; można też zgromadzić różne przedmioty na dywanie (zarówno te rozpoczynające się odpowiednią głoską jak i inne), a następnie poprosić dziecko, by wybrało tylko te, w których słyszy na początku lub na końcu „R”

– Wyszukiwane w tekście w gazecie (z dużymi napisami) dużej i małej litery „R”, zaznaczenie jej flamastrem

– „R” jak „ryż”: dziecko próbuje napisać literę „R” na tacce/talerzu wypełnionym  sypkim ryżem, a później próbuje odtworzyć kształt drukowanej litery „R” mazakiem na kartce, a następnie wykleić ją ziarenkami ryżu (w efekcie może palcem wodzić po literce)

– Ćwiczenia grafomotoryczne: Karty Pracy cz.3, str. 57

Skip to content