Projekty szkolne i nasze certyfikaty

2020/2021

Projekt -inowacja

Projekt badawczo-edukacyjny : „Co w trawie piszczy”

Celem projektu jest pogłębianie wiedzy przyrodniczej. Mozliwość lepszego poznania praw rządzacych swiatem przyrody. Rozwijanie wrazliwości na problemy środowiska. W projekcie wezmą udział uczniowie klas I-III, a przeprowadzą go uczniowie klas VII a i b. Projekt zrealizowany zostanie we wrześniu 2021 r.

Projekt : „Maj na rowerze zakątkami Gminy Rudziniec”

Celem projektu jest wspieranie rozwoju fizycznego, psychicznego, intelektualnego i społecznego uczniów oraz kształtowanie nawyku aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia oraz wspieranie efektywności procesu uczenia. W projekcie biorą udział uczniowie ze szkół : w Bycinie i w Kleszczowie

Projekt : „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na bezpieczenstwo w szkole ,na rowerze, w domu oraz w Internecie.

Szkoła otrzymała certyfikat.

Inowacja pedagogiczna :

1.„Zajęcia twórcze” oraz „Zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego”

2.”Sing it and draw it”-angielski przedszkolaka w piosence i w sztuce”

3.”Emocja”-miedzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój emocjonalny i społeczny u dzieci i młodzieży”

Projekt : Wodę pić zdrowym być! zostań ambasadorem wody razem z Fundacją UNIKUM z Rudna

Celem projektu jest kształtowanie zdrowego nawyku picia wody, ochrona środowiska poprzez redukcje odpadów plastikowych.

2020/2021

2020/2021

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2019/2020

Euroweek-szkoła liderów 2019/2020- udział w projekcji

Projekt Akademia Bezpiecznego Puchatka-udziała w projekcie.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2018/2019

  1. Rozwijanie kompetencji kluczowych-Edukacja jako proces, w znaczeniu subiektywnym, jest wyposażeniem do zachowania w świecie” 1IX 2018 r. -30 VI 2019 r.

 

2.Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka”  2018/2019 to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce. Organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Biurem Prewencji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji.

 Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole, na drodze, w Internecie i w czasie zabawy. Każda ze szkół zgłoszonych do programu otrzymuje bezpłatnie specjalne, przygotowane przez metodyków, materiały edukacyjne, na podstawie których realizuje zajęcia o tematyce bezpieczeństwa oraz Certyfikat potwierdzający zaszczytny tytuł przynależności do „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

1.EUROWEEK – SZKOŁA LIDERÓW 2018/2019

Program EuroWeek – Szkoła Liderów jest specjalnym obozem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy.
Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców Europejskiego Forum Młodzieży – stowarzyszenia posiadającego wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej na rzecz młodzieży.
Europejskie Forum Młodzieży podczas uroczystej Gali Wolontariatu, która odbyła się 1 grudnia 2011r. w Warszawie zostało wyróżnione i nagrodzone przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wyróżnienie zostało przyznane jako wyraz szczególnego uznania za pracę i aktywne realizowanie postulatów Europejskiego Roku Wolontariatu oraz priorytetów Komisji Europejskiej i Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” w ramach Europejskiego Wolontariatu.
W trakcie trwania szkolenia wszyscy uczestnicy mają szansę zapoznać się z zasadami projektów Wolontariatu Europejskiego, projektów dotyczących Ameryki Południowej, Środkowej, Afryki, Azji, jak również międzynarodowych wymian młodzieży. Ponadto każdy uczestnik szkolenia będzie ma możliwość prowadzenia konwersacji w języku angielskim oraz poznania muzyki i nauki tańców narodowych z krajów wolontariuszy goszczonych przez EFM.
Po raz pierwszy nasza szkoła uczestniczyła w Szkole Liderów w roku szkolnym 2013/2014. Wyjechali wtedy  najlepsi uczniowie.h. Zachwyceni obozem postanowiliśmy kontynuować tę współpracę. W chwili obecnej wyjazd proponujemy najstarszym klasom naszej szkoły.Od czterech lat bawimy się w Międzygórzu.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka”  2017/2018 to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce. Organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Biurem Prewencji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji.

 Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole, na drodze, w Internecie i w czasie zabawy. Każda ze szkół zgłoszonych do programu otrzymuje bezpłatnie specjalne, przygotowane przez metodyków, materiały edukacyjne, na podstawie których realizuje zajęcia o tematyce bezpieczeństwa oraz Certyfikat potwierdzający zaszczytny tytuł przynależności do „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

„Program dla szkół” w roku szkolnym 2017/2018

 Od bieżącego roku szkolnego program „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole” łączą się w „Program dla szkół”, który obejmuje uczniów klas I-V szkoły podstawowej. Wszystkie produkty dostarczane w ramach programu są bezpłatne.

Część mleczna obejmuje: mleko naturalne, jogurty naturalne, kefiry, serki twarożkowe

Liczba i skład porcji w I semestrze  – 37 porcji, w tym:

  • 27 porcji mleka naturalnego (0,25l)
  •  3 porcje jogurtu naturalnego (150g)
  •  4 porcje kefiru naturalnego (150g)
  • 3 porcje serka twarożkowego (150g)

Liczba i skład porcji w II semestrze – 37 porcji, w tym:

  • 21 porcji mleka naturalnego (0,25l)
  •  5 porcji jogurtu naturalnego (150g)
  •  6 porcji kefiru naturalnego (150g)
  •  5 porcji serka twarożkowego (150g)

Dostawy wyżej wymienionych produktów będą dostarczane do szkół przez 10 wybranych przez dostawcę tygodni w I semestrze i 10 tygodni w II semestrze (minimum 3 razy w tygodniu). Dostawy będą realizowane dla zadeklarowanej przez szkołę liczby uczniów w z klas 1 – 5.

EUROWEEK – SZKOŁA LIDERÓW

Program EuroWeek – Szkoła Liderów jest specjalnym obozem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy.
Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców Europejskiego Forum Młodzieży – stowarzyszenia posiadającego wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej na rzecz młodzieży.
Europejskie Forum Młodzieży podczas uroczystej Gali Wolontariatu, która odbyła się 1 grudnia 2011r. w Warszawie zostało wyróżnione i nagrodzone przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wyróżnienie zostało przyznane jako wyraz szczególnego uznania za pracę i aktywne realizowanie postulatów Europejskiego Roku Wolontariatu oraz priorytetów Komisji Europejskiej i Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” w ramach Europejskiego Wolontariatu.
W trakcie trwania szkolenia wszyscy uczestnicy mają szansę zapoznać się z zasadami projektów Wolontariatu Europejskiego, projektów dotyczących Ameryki Południowej, Środkowej, Afryki, Azji, jak również międzynarodowych wymian młodzieży. Ponadto każdy uczestnik szkolenia będzie ma możliwość prowadzenia konwersacji w języku angielskim oraz poznania muzyki i nauki tańców narodowych z krajów wolontariuszy goszczonych przez EFM.
Po raz pierwszy nasza szkoła uczestniczyła w Szkole Liderów w roku szkolnym 2013/2014. Wyjechali wtedy  najlepsi uczniowie.h. Zachwyceni obozem postanowiliśmy kontynuować tę współpracę. W chwili obecnej wyjazd proponujemy najstarszym klasom naszej szkoły.Od trzech lat bawimy się w Międzygórzu.

 

Rok 2017/2018

 

Zdrowo jem, więcej wiem! klasy  O-I

Śniadanie daje moc

Projekt edukacyjny dla przedszkola „Mamo, tato,wolę wodę”

 PTAKOLICZENIA 2016 wraz z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków OTOP! 

Projekt edukacyjny „Odpakowani”-dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konkurs ogólnopolski”Pierwszy Mail.Bezpieczeństwo w Internecie.”-dla klas IV

Patrzę, Poznaję, Rozumiem-innowacja pedagogiczna-2015 luty-czerwiec 2017

Innowacja zgłoszona do Kuratorium Oświaty w Katowicach

W ramach  innowacji zorganizowaliśmy „Dzień Bezpiecznego Internetu II edycja 2015 i III edycja 2016”,Dzień Europy, Rajd Szkolny-„Bezpieczny prze cały rok”,Ligę Humanistyczną 2015, 2016

Szkoła Dobrego Wychowania -luty 2015-czerwiec 2015

Dzień Śląski-17 grudzień 2014 -śląskie tradycje

Klub Bezpiecznego Puchatka 2014-2015-certyfikat

Bezpieczna szkoła ,bezpieczny uczeń 2014-2015- certyfikat

Narodowe czytanie-rozpoczęcie 5 IX 2014 r.

W krainie bajek,baśni i legend 2014

Marzycielska poczta -napisz list do chorego dziecka

Czytam dzieciom bajki  IX12013- VI 2014 -przedszkole

Tydzień ekologiczny w szkole

Scenariusz imprezy ekologicznej

Tydzień ekologiczny w szkole

-„Żyj z przyrodą w zgodzie” –wiem jak segregować odpady

18-25 czerwiec

Scenariusz imprezy ekologicznej

Akcja przeprowadzana będzie w czerwcu –związana jest z nowym sposobem segregacji odpadów na terenie gminy. Organizując tydzień ekologiczny w szkole kieruję się potrzebą włączenia uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska, zachęcenia ich do pogłębienia wiedzy na temat problemów ekologicznych. Dzieci chętnie uczestniczą w działaniach, w których mogą wykazać się inicjatywą, wygrać nagrodę, pobawić się.

Każdy dzień tygodnia przebiega pod innym hasłem. W poszczególnych

dniach obowiązuje inny kolor ubioru, który obliguje zarówno uczniów,

jak i nauczycieli. /za strój przyznawane będą  punkty/

W trakcie tygodnia uczniowie /klasy /zdobywają punkty  i nagrody

Przebieg tygodnia ekologicznego.

I dzień

Dzień Natury – kolor zielony

Odbywa się konkurs na plakat „ Przyroda – moja miłość”./każda klasa przygotowuje 1-2 plakaty-format A5/

Pomoc dla schroniska dla zwierząt  – akcja zbiórki karmy dla kotów i psów /każdy coś przynosi, makaron, puszkę karmy/

II dzień

Dzień Słońca- kolor żółty

Wybory najsympatyczniejszej uczennicy, ucznia z każdej klasy.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego rozdają w szkole przygotowane

plakietki z napisem „Uśmiechnij się”.

III dzień

Dzień Ziemi – kolor brązowy

Międzyklasowy Konkurs Przyrodniczy

„Chcemy żyć w czystym świecie”

Zadanie 1. Przygotowanie hasła ekologicznego związanego z tematyka konkursu

Zadanie 2. Wykonanie 2-ch strojów na różne okazje z materiałów będących odpadami, takich jak: papier, puszki itp./do stroju musi być opis/

Zadanie 3 Mini-album o wybranym organizmie chronionym w Polsce

a)   Album powinien spełniać ustalone kryteria:

vformat A4

vmateriał sztywny

b) powinien zawierać

vpełna nazwa gatunku

vmiejsce rejon występowania

vzdjęcia lun rysunek organizmu

vzwyczaje lub ciekawostki o danym organizmie

. Pokaz mody ekologicznej

IV dzień

Dzień Zdrowia – kolor pomarańczowy

Pogadanki na temat zdrowego odżywiania, roli witamin, -n-le, uczniowie

Test dotyczący znajomości witamin i ich roli w organizmie -przygotowany przez wychowawców

Quiz ekologiczny –każda klasa typuje 2-ch przedstawicieli /2-grupy wiekowe/

V dzień

Dzień Ekologa – kolor niebieski

Wykonanie różnych ciekawych prac z odpadów każda klasa wykonuje minimum   2 prace

Wystawa prac konkursowych „ Cuda z odpadów”.

VI dzień

Dzień Radości-wszystkie kolory

. Rajd szkolny-zadania na trasie rajdu /znajomość parków , witamin, segregacji odpadów, recyklingu, hasło ekologiczne, piosenka ekologiczna

.Zawody wędkarskie-puchar Wójta Gminy /każda klasa wystawia 2-ch zawodników/

. Przedstawienie ekologiczne „ Jak rozweselić Ziemię”

. Rozdanie dyplomów i nagród.

. Piknik

 

Tesco dla szkół „Zdrowo najedzeni”

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu „Zdrowo najedzeni”, którego głównym sponsorem jest Tesco.W ramach projektu uczennice Oliwka Walawender i Betina Fitzke  napisały piosenkę konkursową „Oj, dana…”. Z nauczycielem muzyki Panią Danutą Fojcik uczniowie zespołu „Bimbom” opracowali do niej choreografię,a następnie uczeń Aleksander Hesse cały projekt nadkręcił kamerką .Filmik został wysłany do konkursu. Można go obejrzeć na stronie www.tescodlaszkol.pl. W ramach konkursu przygotowaliśmy z uczniami klasy VI i VI gazetkę promująca zdrowe odżywianie.

Może zdobędziemy dodatkowe punkty.Zorganizujemy prelekcję na temat zdrowego, racjonalnego odżywiania, napiszemy   Zdrowo najedzoną fraszkę oraz zorganizujemy Zdrowo najedzone Mikołajki.

 

Odbył się konkurs na” Zdrowo najedzoną fraszkę”. Z pośród  wielu prac najlepszą okazała się fraszka napisana przez Jacka Pindla ucznia kl.V

 

Fraszka o zdrowiu
O zdrowiu fraszka, to łatwa igraszka.
Pij jogurty, jedz owoce, a Ci dadzą wielkie moce.
Jeśli chcesz być zdrów jak ryba,
do swej diety wrzuć warzywa.
Nie zapomnij, by pic wodę,
ona zawsze da urodę.
Jeszcze tylko witaminka
i zawsze będzie uśmiechnięta minka.

 

6 XII 2012 r.- „Zdrowo najedzone Mikołajki”

Przyjechał Święty Mikołaj  z pomocnikami: Aniołem i dwoma Marakeszami, którzy przylecieli do nas aż z Madagaskaru. Dzieci przygotowały przedstawienie , a następnie Mikołaj rozdał prezenty. W tym roku były nietypowe. Zamiast słodycz otrzymały banany , jabłka i czekoladę. Produkty, które są zdrowe i zawierają witaminy. Później dzieciaki pojechały na mikołajkowy film do kina.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 + 5 =

Skip to content