Projekty rządowe i unijne

2020/2021

Klasa III-projekt „Umiem pływać” rozpoczęto we wrześniu

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” o nazwie PŁYWAM BO LUBIĘ, PŁYWAM BO CHCĘ – NAUKA PŁYWANIA W GMINIE RUDZINIEC, współfinansowany  ze  środków  Gminy  Rudziniec  i  Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki.

Projekt „Wode pić, zdrowym być!

Woda to zdrowie. Dzięki fundacji Unikum mamy dystrybutor wody. 30 IX 20 r. otrzymaliśmy dystrybutor , który filtruje nam wodę. Będą z niego korzystać wszyscy uczniowie. Dziękujemy fundacji.

2019/20

Projekt „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” dla uczniów naszej szkoły

Centralny Ośrodek Informatyki - POPC Wsparcie - Portal gov.pl
Poltronic SA - Projekty UE
Gmina Rudziniec
Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie - umowy ...
Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach ...

Zdalna szkoła

W ramach tego projektu szkoła otrzymała 4 laptopy , które przydadzą się naszym uczniom do zdalnej nauki.

Zakup został sfinansowany w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz ze środków  Gminy  Rudziniec.”

Zdalna szkoła +

W ramach tego projektu szkoła otrzymała 2 laptopy do zdalnej nauki.

“Zakup został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła +    w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska  Cyfrowa  na  lata  2014-2020  oraz  ze  środków  Gminy  Rudziniec.”

Projekt dla uczniów klas IV-VIII

Dziecięca Wszechnica Architektury-organizowany przez Wydział Architektury Politechniki Ślaskiej w Gliwicach

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  Projekt realizowany jest na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w latach 2018-2020. Kierownik projektu: dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka, Kierownik Katedry Projektowania Architektury Użyteczności Publicznej i Mieszkaniowej RAr-2. 

Projekt dla uczniów klas I-III -rozpoczęty

Projekt eksperci programowania  w podregionie gliwickim- otrzymalismy tablety, klocki lego do programowania , plansze do programowania, kamerę, materiały pomocnicze, w najblizszym czasie ruszająa szkolenia da nauczycieli, a pózniej prowadzimy zajęcia dla uczniów

Klasa III-projekt zakończony

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” o nazwie PŁYWAM BO LUBIĘ, PŁYWAM BO CHCĘ – NAUKA PŁYWANIA W GMINIE RUDZINIEC, współfinansowany  ze  środków  Gminy  Rudziniec  i  Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki.

2018/2019 

Projekt -Rozwój kompetencji kluczowych uczniów  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów- nasza szkoła będzie rozwijać w ramach projektu-kompetencje społeczne i osobiste oraz uczenie się.

Rozpoczynamy we wrześniu.

 Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” o nazwie PŁYWAM BO LUBIĘ, PŁYWAM BO CHCĘ – NAUKA PŁYWANIA W GMINIE RUDZINIEC, współfinansowany  ze  środków  Gminy  Rudziniec  i  Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki.

Rządowy program-aktywna tablica

„NarodowyProgram Rozwoju Czytelnictwa” dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych .

Projekt -wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki -realizacja przecięwzięć z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

2016 i 2017

Program Ministerstwa Sportu i Rekreacji „Umiem pływać” do finansowanie 50 %

Program Gminny „Pływam bo lubię, Pływam bo chcę- nauka pływania w Gminie Rudziniec” dofinansowany w 50% -rozpoczynamy od kwietnia

 2015

Fabryka naukowców-projekt -budowa i programowanie robotów dla uczniów klas IV-VI  .W ramach równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.-w trakcie realizacji.Jeżeli dojdzie do realizacji projektu zajęcia rozpoczną się od września 2016 r. i będzie trwać 2 lata.

2015

Rządowego programu wspierania  w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń ”-książka do biblioteki

2013-2015

Projekt: Jestem przedszkolakiem. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ma on na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkujących tereny wiejskie w Gminie Rudziniec.

Projekt realizowany jest w Kleszczowie w latach 2013-2015 i w Taciszowie/filia // 2014-2015

W ramach projektu do Punktu Przedszkolnego w Kleszczowie działającego przy Szkole Podstawowej uczęszcza 15 dzieci , a do Punktu Przedszkolnego w Taciszowie 20 dzieci w wieku 3-5 lat.

2011/2012

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Szansa na sukces – indywidualizacja procesu nauczania w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rudziniec”.

 

W roku szkolnym 2011/2012 braliśmy udział w kolejnym już projekcie unijnym. Program obejmował uczniów klas I – III. Dzieci nasze uczestniczyły w zajęciach ruchowych i logopedycznych. Otrzymaliśmy również środki dydaktyczne do prowadzenia w/w zajęć. Ogólna wartość dofinansowania to ok. 30 000 zł.

2010

  Projekt „Nasza szkoła – naszą szansą – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu Gminy Rudziniec” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, pod hasłem „CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA”

Okres trwania projektu od 01. 02. 2010 r. do 31. 12. 2010 r.

Prowadziliśmy zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki, przyrody i nauczania zintegrowanego. Do prowadzenia tych zajęć Unia również dofinansowała zakup pomocy dydaktycznych, które do tej pory są wykorzystywane na lekcjach.

2010

Rządowy program – „Radosna Szkoła” –  wsparcie finansowe w roku 2010 na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw.

W sierpniu 2010 r. w ramach w/w programu otrzymaliśmy pomoce dydaktyczne dla klas I – III o wartości 5916zł.

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 + 6 =

Skip to content