Lista uczniów przyjetych do klasy I w SP w Kleszczowie

Dnia 16 marca 2020 roku na posiedzeniu komisja rekrutacyjna w składzie:

przewodnicząca Anna Liszka

członek Ilona Konopka

członek Ewa Urbańczyk

przeprowadziła rekrutację do szkoły Kleszczowie zgodnie z rozporządzeniem MEN z 16 III 2017 r., prawem oświatowym z 14 XII 2016 r. oraz uchwała Rady Gminy z NR XXXIV /302/2017 z 23 III 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 18/2020 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i kl. I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2020/2021 i ustaliła :

Lista uczniów przyjętych do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Kleszczowie

1.Gęsiak Jakub

2.Godziek Jan

3.Kędzierski Patryk

4.Kopczyński Wojciech

5.Kowalski Adam

6.Kubiczek Wojciech

7.Mandrela Dawid

8.Mariok Dorian

9.Marszał  Alicja

10.Marzec Michalina

11.Moćko Oliwia

12.Noszczyk Adrian

13.Owczorz Pola

14.Palak Kinga

15.Papkowska Oliwia

16.Pisuła Zuzanna

17.Pogrzeba Filip

18.Przybyła Martyna

19.Stankiewicz Jakub

20.Urbanek Kacper

21.Wlezień Franciszek

UWAGA RODZICE !!!

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 7 IV -10 IV w postaci pisemnego oświadczenia (z uwagi na obecna sytuację można wysłać na adres e-mailowy sp.kleszczow@interia.pl lub wrzucić do skrzynki , która znajduje przy wejściu głównym szkoły)

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej Anna Liszka

Skip to content