Lista dzieci przyjetych do oddziału przedszkolnego w Kleszczowie

Dnia 16 marca 2020 roku na posiedzeniu komisja rekrutacyjna w składzie:

przewodnicząca Anna Liszka

członek Ilona Konopka

członek Ewa Urbańczyk

przeprowadziła rekrutację do przedszkola w Kleszczowie zgodnie z rozporządzeniem MEN z 16 III 2017 r., prawem oświatowym z 14 XII 2016 r. oraz uchwała Rady Gminy z NR XXXIV /302/2017 z 23 III 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 18/2020 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i kl. I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2020/2021 i ustaliła :

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w Kleszczowie

1.Amri Jassmin

2.Bednorz Paweł

2.Fitzke Marlena

3.Moćko Wojciech

4.Gramowska Alicja

5.Pierzchała Jakub

6.Wojtkiewicz Igor

7.Wyżykowski Leon1.

8.Zwiorek Marlena

UWAGA RODZICE !!!

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 7 IV -10 IV w postaci pisemnego oświadczenia (z uwagi na obecna sytuację można wysłać na adres e-mailowy sp.kleszczow@interia.pl lub wrzucić do skrzynki , która znajduje przy wejściu głównym szkoły w Kleszczowie lub skrzynki przy przedszkolu  w Taciszowie.

Dziecko nie podlegające rekrutacji

1.Bycka Ewelina

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej Anna Liszka

Skip to content