Dla rodziców i uczniów

5 IX 2022

Regulamin świetlicy

Regulaminu przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie szkoły i przedszkola.

31 VIII 2022

Podręczniki otrzymają uczniowie w szkole – dbaja o nie, jesli zostanie podręcznik zgubiony rodzic jest zobowiązany do jego odkupienia zgodnie z regulaminem biblioteki. Podręczniki do religii i j.mniejszości niemieckiej kupują rodzice zgodnie z zapotrzebowaniem podanym przez nauczyciela.

28 I 2022

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Kleszczowie , do przedzkoli w Kleszczowie i w Taciszowie od 1III-14 III 2022

Druki do rekrutacji można pobrać na stronie gminy Rudziniec lub bezpośrednio w szkole.

Szkoła czynna od 7.15-16.00

Rozpoczęcie lekcji 7.45-15.10

Przedszkola czynne :

Kleszczów 7.00-16.00

Taciszów 6.45-17.00

13 IX 2021

Spotkania z nauczycielami -więcej informacji na Librusie

15 IX 2021

„Szkółka sportowa Step by Step Kids Basket przypomina o zajęciach sportowych dla dzieci od 4 do 7 lat. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godz. 16 30-17 30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. Zostało kilka wolnych miejsc w grupie. Zdjęcia z pierwszych zajęć można zobaczyć na profilu Facebook: Step by Step Kids Basket. Zapisy i informacje pod numerem tel. 512 226 443.”

29 VI 2020

Wykaz potrzebnych rzeczy dla uczniów klasy I

1 V 2020

Wykaz podręczników do j. niemieckiego

14 IV 2020

Lista uczniów przyjetych do klasy I

6 IV 2020

Lista uczniów przyjętych do klasy I 

23 III 2020

Akcja zostań w domu na sportowo

#zostańwdomu-zestaw ćwiczeń do wykonania w domu

Zdrowotnik

Zdrowe odżywianie

Harmonogram zajęć  lekcyjnych

1 lekcja 7.45.00 – 8.30
przerwa 8.30 – 8.40
2 lekcja 8.40 – 9.25
przerwa 9.25 – 9.35
3 lekcja 9.35 – 10.20
długa przerwa 10.20 – 10.40
4 lekcja 10.40 – 11.25
przerwa obiadowa 11.25 – 11.40
5 lekcja 11.40 – 12.25
przerwa 12.20 – 12.30
6 lekcja 12.30 – 13.15
przerwa 13.15- 13.25
7 lekcja 13.25 – 14.10
przerwa 14.10 – 14.15
8 lekcja 4.15 – 15.00

W szkole i przedszkolu można wykupić obiad- informacja u wychowawców.

Przedszkole Kleszczów
Oddział przedszkolny dla 5-i 6-latków; zajęcia  8.00-13.00

Oddział przedszkolny dla 3-i 4-latków; zajęcia od 8.00-13.00

Grupa łączona 3-6 latki 7.00-8.00 i od 13.00-16.00-płatne 1 zł za godzinę

Obiad 11.30-11.40-catering- w tym roku ze względu na pandemie i zmieniajaca sie liczbę dzieci zawieszono.

Przedszkole Taciszów

Oddział przedszkolny dla 3-6 latków; zajęcia 7.00-17.00, 2 grupy

Opłata za przedszkole

 • 6-latki są zwolnione z opłaty za przedszkole
 • 3-5- latki nie płacą za 5 godzinny pobyt w przedszkolu, a za pozostałe godziny płaca 1 zł za godzinę
 • jesli rodzina pobiera zasilek rodzinny to drugie dziecko płaci 50%
bus-1719744__340

Przewóz uczniów : Ligota –Rzeczyce –Kleszczów 7.10

Powrót uczniów :Kleszczów-Rzeczyce-Ligota-13.30, 15.00

Nasza oferta dla uczniów szkoły podstawowej

 1. Język niemiecki i język angielski od I klasy szkoły podstawowej
  1. Język niemiecki w klasach I-III – 3 godziny tygodniowo
  2. Język angielski w klasach I-III – 2 godziny tygodniowo
  3. Język niemiecki w klasach IV- VI – 3 godzin tygodniowo
  4. Język angielski w klasach IV- VI – 3 godzin tygodniowo
 2. Pozalekcyjne zajęcia muzyczne – taneczne (bezpłatne), taniec nowoczesny, język angielski(płatne)
 3. Świetlica do 15.30
 4. Biblioteka
 5. Obiady
 6. Samorząd Uczniowski

 Oferta dla pierwszego etapu edukacyjnego

Szkoła Podstawowa klasy I-III

Zajęcia obowiązkowe w ujęciu tygodniowego wymiaru godzin:

 1. Kształcenie zintegrowane 17 godz. kl. I, 18 godz. kl.II-III
 2. Język niemiecki 3 godz.
 3. Religia
 4. Język angielski 2 godz.
 5. Zajęcia komputerowe 1 godz.

Zajęcia ponadobowiązkowe:

 1. Zajęcia dla uczniów zdolnych
 2. Gimnastyka korekcyjna
 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 4. Plastyczne
 5. Logopedia
 6. Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia obowiązkowe trwają od godz. 7.45 do 13.15 po ich zakończeniu dzieci mogą korzystać ze świetlicy do 15.00

Oferta dla drugiego etapu edukacyjnego

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

Zajęcia obowiązkowe w ujęciu tygodniowego wymiaru godzin:

 1. Język polski 5-6 godz.
 2. Matematyka 4-5 godz.
 3. Język m.n.- niemiecki 3 godz.
 4. Historia kl. IV- V 1 godz., kl. VI 2 godz.
 5. Przyroda 2 godziny  klasa IV i po 3 godziny klasa V-VI
 6. Informatyka/technika 1 godz.
 7. Plastyka 1 godz.
 8. Muzyka 1 godz.
 9. Wychowanie fizyczne 4 godz.
 10. Godzina wychowawcza 1 godz.
 11. Historia i kultura Niemiec 1 godz. kl . V
Skip to content