Dokumenty szkolne i druki do pobrania

Druki i formularze

Wniosek_o_zwolnieni_z_ w-f

Karta zgłoszena ucznia do świetlicy szkolnej

Podanie i wydanie duplikatu legitymacji

Podanie o_duplikat_świadectwa

Umowa catering – rodzic

Ubezpieczenie dzieci

Lista przyborów dla klasyI- pobierz  

Wyprawka dla przedszkolaka -pobierz

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr.225, poz.1635 ze zmianami) za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości – 26 zł za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości – 9 zł (pierwsza legitymacja jest bezpłatna).

Prawo szkolne

to podstawowe regulacje prawne życia wewnątrzszkolnego. 

MISJA SZKOŁY

 Postosowanie programów nauczania do przyszłych potrzeb młodzieży,

zachęcanie do wysiłku, stymulowanie kreatywności uczniów, służenie społeczności lokalnej.

Dążenie do tego, aby szkoła cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego i zaufaniem rodziców,

a jej pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.

WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój ucznia ,który zna siebie, swoje środowisko, kraj i świat.

Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania – uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli.

Szkoła osiąga wysokie wyniki w zakresie nauczania, wychowania i opieki, kształtuje postawy patriotyczne, prozdrowotne, ekologiczne,

realizuje edukację informatyczną oraz językową, stymuluje wszechstronny rozwój ucznia,skutecznie przeciwdziała patologiom społecznym,

oferuje uczniowi atrakcyjne metody nauki,rozwija jego zainteresowania oraz zachęca go do przyjmowania aktywnych i twórczych postaw.

Rozwija wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz angażuje do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej

pomocy innym w ramach działań podejmowanych w ramach wolontariatu.

 

Raport z ewaluacji  można zobaczyć na stronie  www.npseo.pl-2016

                                               &

Najważniejsze dokumenty regulujące zasady funkcjonowania szkoły:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 1 = 5

Skip to content