Dla rodziców

Regulaminu przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie szkoły i przedszkola.

Regulamin świetlicy

Koszt obiadu w szkole to 11 zł -2.50 zł zupa, 8,50 zł drugie danie- wsad do kotła, pozostałą część dopłaca gmina. Zapisy wstępne u wychowawców. W najbliższym czasie otrzymacie Państwo umowy. Obiady planujemy od 19 września.

Konsultacje dla uczniów

Zapraszamy na konsultacje.

WAŻNE !!! 

PROCEDURY POSTEPOWANIA NA WYPADEK PODŁOŻENIA URZĄDZENIA WYBUCHOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLESZCZOWIE

Zakończenie roku szkolnego 23 VI 2023

Konsultacje dla rodziców i uczniów będą odbywać sie raz w tygodniu o ustalonej godzinie -najbliższym czasie zostaną podane do wiadomości.

Roz. w sprawie organizacji wycieczek– z 26 lipca 2018 r.

11 XI 2022- dzień wolny od pracy- ustanowiono przez Sejm

1V 2022 r., 3 V 2021r.-dzień wolny od pracy

Dni wolne od zajęć (w tych dniach odbywają sie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

14 X 2022

31 X 2022

maj egzaminy ustali OKE 3 dni

9 VI 2023

22 VI 2023

Zebrania dla rodziców od 17.00 -informacje zostaną  przekazne uczniom  na Librusie

12 IX  2022 godz. 17:00 początek roku szkolnego

30 I 2023 godz. 17:00 wywiadówka

22 V 2022 godz. 17:00 zebranie

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego dla rodziców

BEZPIECZEŃSTWO

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych

Szkolne procedury w Szkole Podstawowej w Kleszczowie

BEZPIECZNE DANE – patrz

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych szkoły-przedszkola (1)

Informacja dla rodziców pierwszoklasistów

Lista przyborów do I klasy

KALENDZARZ PRACY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zebrania klasowe, zawsze jest to poniedziałek, godz. 17.00 ( spotkania są obowiązkowe)
12 .09. 2022 r.,30 .01.2023 r.,22 .05. 2023 r.
Konsultacje ,zawsze jest to poniedziałek, godz. 17.00 (spotkanie nie jest obowiązkowe)
 
Przerwy i ferie świąteczne:
23.12-31.12. 2022 r.,16.01-29.01.2023 r.,6.04-11.04. 2023 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
 14 .10. 2022 ,31 .10. 2022, 2 .05. 2023, egzaminy 3 dni maj ustala OKE, 9 .06. 2023, 22 .06.2023,
Praca przedszkoli:
Taciszów :Wolne 23 -24 XII 2022 r.,  Kleszczów Wolne  
Zakończenie roku szkolnego 23.06.2023 r.

Dokumenty szkoły i  dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce dokumenty

WAŻNE !!! 

Rozpoczyna się rekrutacja do szkoły i przedszkola 2022/23

24-28 II rodzice składają deklaracje o kontynuacji.

2-15 III rodzice składają wniosek o przyjęcie do przedszkola

2-15 III rodzice składają wniosek  o przyjęcie do klasy I SP

Szczegóły rekrutacji wraz z wnioskami (można odebrać też w szkole) znajdują się na stronie Urzędu Gminy Rudziniec

Ubezpieczenie Uniqa

Strona internetowa :https://www.uniqa.pl/ubezpieczenia-dla-ciebie/ubezpieczenie-na-zycie/Beztroskie-Dziecko

https://www.uniqa.pl/obsluga-i-kontakt/likwidacja-szkod/elektroniczne-zglaszanie-szkod lub w sekretariacie szkoły

Warunki ubezpieczenia dostępne w sekrektariacie szkoły

PREZYDIUM RADY RODZICÓW  SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W KLESZCZOWIE

Przewodnicząca- 

Skarbnik –

Sekretarz –

Komisja Rewizyjna –

RADA RODZICÓW dla przedszkolaków z Taciszowa

p.-

p.-

Rada rodziców dla przedszkola w Kleszczowie

p. –

p –

p.-

Numer konta :

Skład Rad Oddziałowych Szkoły Podstawowej:

Klasa Rada Oddziałowa
I  
II  
III  b  
IVa  
IVb  
V  
VI  

 

Pedagogizacja rodziców-tu możesz przeczytać ciekawe artykuły

Moje dziecko nic nie umie po angielsku!

Zebrani dla oddziałów przedszkolnych ustalą wychowawcy.

Składki na Radę Rodziców ustalane są na 1 spotkaniu z rodzicami.

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/21 wynosi 50 zł (nie zależnie od ilości dzieci w rodzinie-płaci tylko jedno dziecko). Jest dobrowolna.

Składki można wpłacać na konto ……………………………………….., na spotkaniach rodziców przewodniczącym trójek klasowych lub w sekretariacie szkoły (wpłaty są potwierdzone dowodem wpłaty)

Na co składki na RR ???

1.Nagrody, dyplomy

2.Doposażenie biblioteki

3.Wyjazdy do kina, teatru , wycieczki itp.

4.Dofinansowanie do imprez

5. Pomoce naukowe, doposażenie placówki

6.Pomoc dzieciom w złej sytuacji

Rodzice sami ustalają na co chcą wydać pieniądze ze składek i nimi dysponują.

Co szkoła oferuje swoim uczniom???

-wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską
– pedagoga, logopedę, psychologa- wszechstronny rozwój uczniów
– języki obce: angielski, niemiecki
– udział uczniów w konkurs
– koła zainteresowań:

  • matematyczne (praca z tablica interaktywną)
  • polonistyczne
  • muzyczne-zajęcia taneczno-wokalne,instrumentalne
  • sportowe SKS
  • zajęcia dla uczniów zdolnych
  • wyrównawcze -dla dzieci mających kłopoty z nauką
  • logopedia
  • gimnastyka korekcyjna
  • zajęcia z programowania dla klas I-III

-ciekawe wycieczki, spotkania muzyczne,teatralne, wyjścia do kina, teatru

-zajęcia muzyczne- bezpłatne prowadzone przezCentrum Pracy Pozaszkolnej dla najmłdszych- wtorek 13.00-13.45

-obiady dla uczniów chętnych- dodatkowo płatne

-wyjazd na Zielone Lekcje 

Darmowe podręczniki w 2020/2021 dla uczniów klasy I,II ,III i IV,V,VI

Wzór zwolnienia ucznia/uczennicy z lekcji.

ZWOLNIENIE Z LEKCJI

Proszę o zwolnienie mojego dziecka …………………………………………………………………………..

ucznia klasy …………. z zajęć lekcyjnych w dniu ……………………. od godziny ……………………………

i zezwolenie mu na samodzielny powrót do domu.

Jednocześnie oświadczam, iż z chwilą zwolnienia biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka, tym samym zwalniając z tego obowiązku szkołę.

czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego………………………………………………..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

6 + = 16

Skip to content