Biblioteka

Nowości
w bibliotece
Spotkania autorskie

Stanisław Herman Lem (ur. 12 lub 13 września 1921 we Lwowie, zm. 27 marca 2006 w Krakowie) – polski pisarz gatunku hard science fiction, filozof, futurolog oraz krytyk.

Jego debiutem książkowym była wydana w 1951 roku powieść Astronauci. Kolejne powieści fantastycznonaukowe jego autorstwa to: Obłok Magellana (1955), Eden (1959), Pamiętnik znaleziony w wannie (1961), Powrót z gwiazd (1961), Solaris (1961), Niezwyciężony (1964), Głos Pana (1968), Wizja lokalna (1982), Fiasko (1987) i Pokój na Ziemi (1987). Był również autorem trylogii Czas nieutracony (1955) oraz cyklu groteskowych opowiadań fantastycznonaukowych: Dzienniki gwiazdowe (1957), Księga robotów (1961), Bajki robotów (1964), Cyberiada (1965), Opowieści o pilocie Pirxie (1968). Napisał recenzje nieistniejących książek (Doskonała próżnia, 1971), a także wstępy do nieistniejących dzieł (Wielkość urojona, 1973). Jest autorem zbiorów esejówfelietonów i publicystyki literackiej, w tym: Wejście na orbitę (1962), Summa technologiae (1964), Filozofia przypadku (1968), Fantastyka i futurologia (1970), Rozprawy i szkice (1975).

Jego twórczość porusza tematy takie jak: rozwój nauki i techniki, natura ludzka, możliwość porozumienia się istot inteligentnych czy miejsce człowieka we Wszechświecie. Dzieła Lema zawierają odniesienia do stanu współczesnego społeczeństwa i refleksje naukowo-filozoficzne na jego temat.

Jest najczęściej tłumaczonym polskim pisarzem, a w pewnym okresie był najbardziej poczytnym nieanglojęzycznym pisarzem SF, mimo małego odbioru w Stanach Zjednoczonych. Jego książki przetłumaczono na ponad 40 języków, osiągnęły łączny nakład ponad 30 milionów egzemplarzy.

Bibliotekarz : mgr Ewa Urbańczyk

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

REGULAMIN KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI

 § 1.

Z  biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie i nauczyciele, a także byli uczniowie szkoły z okazaniem legitymacji szkolnej. Wypożyczanie książek jest bezpłatne

§ 2

WYPOŻYCZANIE  

Wypożyczać można jednorazowo 3 książeki (tytuły) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych).
Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się na miejscu.
Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.Na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego czytelnik ma obowiązek oddać wypożyczone książki do biblioteki.

§3.

POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Jeżeli zagubiona lub zniszczona przez czytelnika książka posiada oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszty oprawy według aktualnego cennika usług introligatorskich. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza , dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki. Biblioteka szkolna jest główną interdyscyplinarną pracownią szkolną, przygotowującą uczniów do samokształcenia, do korzystania z różnorodnych źródeł informacji. Służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Korzystanie z biblioteki jest dla wszystkich bezpłatne.

Harmonogram pracy biblioteki szkolnej
 poniedziałek 715-815
 wtorek  715-9 15
 środa  715-815 
 czwartek
 piątek  715-915 

Biblioteka poza udostępnianiem swoich zbiorów proponuje czytelnikom szeroką ofertę kulturalną: wystawy, konkursy (międzyszkolne, szkolne) i turnieje literackie, czytelnicze, plastyczne.

Biblioteka składa się z:

 • wypożyczalni, z której książki można wypożyczać od poniedziałku do piątku.

ZADANIA BIBLIOTEKI

 • Zakup książek, czasopism, lektur oraz materiałów metodycznych dla nauczycieli.
 • Gromadzenie i opracowywanie wyżej wymienionych wydawnictw.
 • Udostępnianie swoich zbiorów czytelnikom z wypożyczalni oraz na miejscu.
 • Konserwacja księgozbioru: oprawa i naprawa książek.
 • Prowadzenie rejestru czytelników, ewidencji kart czytelniczych i kart książek.
 • Prowadzenie statystyki: dziennej, miesięcznej, semestralnej i rocznej.
 • Organizacja konkursów czytelniczych.
 • Organizowanie innych imprez szkolnych takich jak np.: Andrzejki, Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika szkolnej biblioteki, Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych, Dzień Książki i Praw Autorskich, Święto Niepodległości, spotkań autorskich.
 • Organizowanie wystaw tematycznych.
 • Komputeryzacja księgozbioru.

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ? NA KAŻDYM ETAPIE ROZWOJU

Człowiek wychowany jedynie przez „szklany ekran” funkcjonuje zupełnie inaczej, niż ktoś kto czyta książki. Dlaczego? Ponieważ czytanie bardzo pozytywnie wpływa na ludzki rozwój.

 1. Czytanie uczy myślenia – wspólne (z rodzicami, koleżankami) lub samodzielne czytanie książki niesamowicie wpływa na rozwój naszego mózgu i porusza leniwe szare komórki do działania. Dzięki częstemu sięganiu po książki będziemy umieli łatwiej opisywać swoje uczucia oraz wyrażać własne opinie.
 2. Czytanie pobudza wyobraźnię – oglądając telewizję mamy wszystko podane: zarówno scenerię, mimikę, jak i ton głosu. Czytanie pozostawia nam dużo większą swobodę. Możemy sami obmyśleć tło wydarzeń, obsadzić rolę, samodzielnie kierujemy akcją. Prawdę mówiąc, ile razy wydarzyło się tak, że kiedy oglądając ekranizację ulubionej książki byliśmy zawiedzeni, że nie wygląda to tak jak w naszych głowach? Tak właśnie działa wyobraźnia.
 3. Czytanie rozwija umiejętność wysławiania się – dzięki częstemu czytaniu nie tylko poznajemy nowe słowa, ale także rozumiemy ich sens. Osoby czytające bardzo mało lub wcale łatwo odróżnić od tych czytających dużo: zacinają się, stękają, zastępują słowa gestami lub imitują dźwięki, często brakuje im słów na opisanie osoby lub sytuacji, ograniczają się do słów „fajny”, „super”. A przecież jest tyle określeń, których możemy użyć do opisywania świata.
 4. Czytanie wyrabia cierpliwość – oglądając telewizję wszystkie informację są nam przekazywane bardzo szybko i nie musimy się nad nimi zastawiać. Natomiast czytanie książki wymaga i jednocześnie uczy cierpliwości. Krok po kroku staramy się zrozumieć książkę, możemy jedno zdanie dla lepszego zrozumienia przeczytać kilka razy, w razie potrzeby zrobić notatki. Tempo czytania zależy od nas. Kiedy odpowiednio się skupimy, jedna książka może nam dostarczyć dużo więcej informacji niż program w telewizji.

Gdyby się dobrze zastanowić, to pewnie znaleźlibyśmy jeszcze niejeden powód, dla którego warto czytać książki. I dlatego bardzo nam zależy, by jak najwięcej osób sporo czytało. Przecież pismo jest podstawą cywilizacji…
Informację pochodzą ze strony: http://www.blog.tolle.pl

 Book crossing

Książki nie lubią być więzione w domu na półkach, wola krążyć z rąk do rąk i być czytane.
Jeśli masz wolna książkę podziel się  nią, przynieś do szkoły, a możne tu znajdziesz inną, którą chętnie przeczytasz.
Zapraszamy do naszego kącika czytelniczego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

11 + = 18

Skip to content